Treguesi 10: Numri i fëmijëve të birësuar gjatë vitit


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

22

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: