Treguesi 11: Niveli i vdekshmërisë neonatale për 1000 lindje të gjalla


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

4.60

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: