Treguesi 12: Vdekshmëria foshnjore (nën moshen 1 vjeç)


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

8.40

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: