Treguesi 13: Numri i vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2018

145

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2018

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: