Treguesi 14: Niveli i vdekshmërisë nën 5 vjeç


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

7.60

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: