Treguesi 15: Niveli i vdekshmërisë amtare


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

3.60

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: