Treguesi 23: Përqindja e fëmijëve që ushqehen ekskluzivisht me qumësht gjiri deri 6 muaj.


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

70.36 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2023

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: