Treguesi 24: Përqindja e fëmijëve që ushqehen me gji edhe pas muajit të 6-të


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

56.51 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2021

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: