Treguesi 24: Përqindja e fëmijëve që ushqehen me gji edhe pas muajit 6


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2018

55.1 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2018

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: