Treguesi 57:Përqindja e braktisjes shkollore

Cikli i ulët i arsimit bazë

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2017

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2017

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: