Treguesi 58:Përqindja e nxënesve përsëritës

Cikli i ulët i arsimit bazë

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

0.72 %

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2021

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: