Treguesi 31: Numri i fëmijëve refugjatë


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2021

2

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: