Treguesi 35: Numri i fëmijëve që kanë raportuar një formë dhune, të regjistruar nga institucionet arsimore


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2018

2,342

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2018

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: