Treguesi 40: Numri i fëmijëve (14-17 vjeç) që vuajnë dënimin me burgim


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

3

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2022

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: