Treguesi 41: Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) të trajtuar nga shërbimi i provës


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

139

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: