Treguesi 46: Numri i fëmijëve të trajtuar me urdhër mbrojtje në gjykatë si viktima të dhunës në familje


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

114

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: