Treguesi 47: Numri i fëmijëve që kanë përfituar ndihmë ligjore falas


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

399

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: