Treguesi 49: Numri i ankesave të vlefshme për fëmijët të trajtuara nga Komisioneri për tëDrejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2019

0

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: