Treguesi 5: Numri i fëmijëve që jetojnë në familje që përfitojnë ndihmë ekonomike


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

101,883

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2023

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: