Treguesi 54: Përqindja e fëmijëve 3-6 vjeç të regjistruar në kopsht në krahasim me numrin total të fëmijëve 3-6 vjeç


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2019

79.9 %

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: