Treguesi 6: Numri i fëmijëve që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

13,591

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2023

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: