Treguesi 7: Numri i fëmijëve në institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

481

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: