Treguesi 8: Numri i fëmijëve në shërbim kujdestarie, që marrin pagesë nga sistemi i ndihmës ekonomike


Zgjidhni shtrirjen
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2023

335

Trendi për treguesin sipas qarqeve për vitin 2023

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: