Treguesi 42:Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) të pandehur nën hetim të raportuar nga prokuroria

Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt 291

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

232

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: