Treguesi 42:Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) të pandehur nën hetim të raportuar nga prokuroria

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve 278;279

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2019

8

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: