Treguesi 43:Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të raportuar nga prokuroria

Krime Kundër personit Kreu 2

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2022

495

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: