Treguesi 44:Numri i fëmijëve autorë të dyshuar të veprave penale të trajtuar në gjykatë

Total

Zgjidhni shtrirjen
Vizualizoni sipas:
Zgjidhni metrikën
Viti

Vlera e treguesit në rang kombëtar NË vitin 2020

162

Të dhënat për treguesin ndër vite

Filtroni sipas viteve: